Alcyone - alkymi og visdom - Et akademi for alle, der gerne vil kende deres oprindelige selv. de


2   * Ny Tids*  behandlingsformer - har set dagens lys

1.: De toner, der genopretter dine celler - potenseret i ren kildevand
&
2.:    Sætninger og øvelser - der sammen forløser spændinger og fastlåsninger eller det modsatte; tilsætter en øget indstrømning - til de områder, du har valgt ikke at stå ved i dit indre.

*1*

Personlig Lydhealing - med de toner, der bringer dit indre i samklang - med den del af dig, som har brug for at komme frem.

Dernæst overføres disse toner, så som et lydspor ind i rent, men levende kildevand - til efterfølgende indtag. I den potens som dit indre har brug for.

Så du over en tid kan vedblive med at modtage den vibration, der virker frigørende/harmoniserende eller styrkende og forløsende for dit indre
Efter mange års venten og søgen - har jeg nu fundet DEN NY TIDS toner
Sunget gennem unikke og klare krystaller.

Vi indeholder alle; mineraler og vædske.
Disse - vores mineraler, har deres egne svingninger - 
Og svingninger er bevidsthed.

Når en tone ikke længere kan spille rent - når en svingning forstyrres af vores opfattelses og tros system/ tanker der  ikke hviler ud fra sande behov - men istedet kommer fra de behov, der ikke er i overensstemmelse med vores sjæls vej - eller vores oprindelige og autentiske selv.

 Så Forstyrres vores eget indre's harmoni . Cellerne kan ikke opretholde deres egen balance - med dertil hørende nedbrud og  forsøg på at beskytte sig - enten gennem at sende beskeder  om smerte eller ved at fortykke sig - gøre sig selv døve -  - enhver celle/organ - vil altid gøre det som kan få den til at overleve bedst mulig under de givne betingelser - inkl. at skyde sig selv - eller rettere fratage sig selv evner - der kan opleves som farlige for den person, der nu vælger at leve i disharmoni - og ikke tør høre  selvets/sjælens tilskyndelser.
At gøre sig selv invalid ene og alene for at opretholde en balance, der ikke kommer fra kilden selv. Men gør at den kan overleve  i et eller andet omfang.

Og derved forstyrres /formindskes den vibration/de toner, der gør at vi kan mærke, hvad vi skal -  hvis vi vil stå i vores eget lys.

Den  forstyrrede Frekvens bliver til en disonnans eller en uren tone -  så vi nu hører noget andet end det, som egentlig er sandheden for vores cellers evne til at virke og udstråle deres potentiale fra et klart lys..

Og sygdom bliver derved et fremherskende problem for kroppen. Dette skal dog ses udfra den forståelse; at det  måske er det, der for en tid er nødt til at være betingelsen for vores overlevelse - indtil vi har modet/muligheden indefra til at stå frem, som den vi egentlig er.

Men at felhøre kroppens indre visdoms kraft er det samme som at skabe en syg dom over sandhedens vej..
For når vi har fejlvalgt vores eget indre's vej - udfra en fejl  dom. Ved at tage valg, der påvirker os ud fra den opfattelse, der ikke hviler i lysets klarhed og ægthed - men istedet hviler i vores  tros systemer omkring angreb/forsvar - angst, nederlag og undertrykkelse - etc..  alt hvad der ikke bringer os i samklang med kilden til livet selv - hvad der er sandt for den,vi er.


Den NY TIDS Medicin
&
Den 5'te dimension

Men samtidig -  skal forståes:
da vi alle er under udvikling og derved også planetens magnetfelter  ændres - så øges lysets hastighed her på jorden.

Og derved er det, som virkede for  det gamle bevidstheds felt - det er ikke helt optimalt i sin virkeform - da det har udspillet sin effekt - af flere årsager.. 

Lysets hastighed er i min optik lig med informationerne kommer langt hurtigere og i en højere frekvens og alt går hurtigere.

Ligeledes er de mineraler og nye krystaller, der dukker frem af en ganske finere og højere frekvens end før - 
Vores evne til at opfatte er på vej ind i den femte dimension - derfor skal de virkemidler vi bruger til at arbejde med kroppens nye muligheder og erkendelser hænge sammen med disse nye dimensioners muligheder.

Så når disse nye mineraler og krystaller om formes til skåle, der spiller udfra helt nøjagtige frekvensområder - men gennem deres helt eget unikke lydspektrer - udfra hvilken krystal art, der er valgt - så skaber disse toner en ganske forunderlig reaktion i vores indre - lidt som at vække urkoderne i vores DNA.

Og vores DNA er så viist indrettet - at når toner og frekvens er i rette harmoni og finhed - så passer det til at "nye " dimensioner,  vækkes i vores DNA.

Disse  har alle dage været tilstede - men det er de rette svingninger, der  skal til, for at skabe porten..


Og disse skåle har en sådan evne - at de vækker vores slumrende potentialer - og de genhusker hvem du er.

De nye krystaller, der er dukket frem og de nye muligheder til at skabe dem i så rene former og helt nøjagtige frekvensområder - skaber ganske enkelt en port igennem vort indre - vi ikke selv er istand til at skabe gennem kroppens nuværende mineralske tyngde og svingning.. 
Nogle oplever, de kan høre Sphærernes toner - og det at få disse klare og højfrekvente toner bragt i et materiale, der kan gengive disse - skaber en genklang med vores indre på så fin, men unik måde - at det skal opleves og ikke egentlig kan beskrives.


Potensering og det at spille din personlige lyd ind i vand 

Når de rette toner er fundet - og du kan mærke her er du helt i "lod" - spilles disse toner dernæst  med rent kildevand.
Således at tonernes mønstre indlejres i vandets hukommelse.

Dette vand bliver så potenseret  - nøjagtig  udfra  homøopatiens grundprincipper.
Men passende til det område - hvor du har brug for at få hjælp til at styrke dit indre - eller løsne det som er blokeret.

DVS. du får så din egen helt personlige tone med hjem på flaske - som du henover en periode kan indtage - og derved bibeholde tilstanden i dit indre - 
Således at hverdagens - på nuværende tidspunkt - usynkrone tilstand, ikke bringer dig ud af din egen tones indsigt og vej.
Altså en styrkende hjælp i hverdagen til at vedligehole din egen indre tone - 

*2*


 12 retninger, 12 tråde og 12 aspekter, der skal integreres og fungere i et frit flow i vores liv.


Har vi stive tankeformer og fastlåste områder i vores følelser - grundet opfattelser, der ikke bygger på vores udspring - den oprindelige ide fra skaberen - vi reelt er skabt ud gennem. Så forstyrrer vi cellernes, musklernes og hele vores endokrine system i at fungere optimalt.


Med dertil hørende skavanker i vores krop, uanset om vi taler om: tanker, følelser, muskler, knogler, syn, hørelse samt det vi modtager i vores hverdag eller oplever vi skal leve med.
 Da vores omgivelser og hverdag er en direkte afspejling af vores opfattelses system.

F.eks.:
Lever vi med rod eller stive tankesystemer - er der sider i os, der har brug for en ændring. Intet der foregår i vores nær miljø kan dybest set - sættes uden for noget i os selv, De frigørende sætninger
 & øvelser


At få det liv, der er i overensstemmelse med, hvem du egentlig er - kommer af;
 at forløse de sider af dine opfattelses og tankesystemer, der har bygget sin vej på illusioner. 
Illusioner om at andre styrer dig, at der ikke er nok, at du ikke kan tale ud fra dit eget indre og dine autentiske behov. At du er mindreværdig, at du behøver at kontrollere alt etc..


Behandlingen virker ud fra:
De sætninger, der sammen med specifikke øvelser  - forbinder sig til de opfattelses- og adfærds områder, som skal fungere og have lov til at udfolde sig fra din indre kilde eller kontakten til dit autentiske selv. Og ikke falske opfattelses systemer - der fratager dit indre, evnen til at leve i overensstemmelse med, hvem du er.

Øvelserne er skabt udfra en forståelse af krop og psyke sammenhængen- og den bagvedliggende styrrende tankeform. Og  i forhold til en evt. ubalance - den  forstyrrende tankeform - der skaber denne ubalance. 

Disse  øvelser detekter nøjagtig, hvorhenne der er fastlåsninger eller områder, du ikke har kontakt med -

og sætningerne vil sammen med øvelsens påvirkning ind i fastlåsningen eller løsheden i det gældende område i kroppen -  forløse den bagvedligggende ubalance.Bringe dig i kontakt med årsagen - så du selv kan tage hånd om de overbevisninger og følelser, der ligger til grund for ubalancen.Behandlingerne kan bestilles under:
Butikken

 eller for nærmere info
ring
8668 8677
ml. 08.00 - 10.00