Alcyone - alkymi og visdom - Et akademi for alle, der gerne vil kende deres oprindelige selv. de

Book et kursus,  workshop eller foredrag :

Aktuelle  foredrag  - i 2013

Kan bestilles til ude arrangementer


Og: 
Ønsker du at læse mere om de forskellige foredrag og kurser - er der lagt div. spændende information samt dele af undervisnings materialet m.m. ind under billederne - så klik og se, hvad der kommer frem..Foredrag 2013

For booking af foredrag ud af huset - til egne områder,  enten skriv til pilgrim@alcyone.dk eller ring  ml 08.00 - 10.00 på 8668 8677

Vand – fra livets kilde

Foredrag ved Lila Larsen 

  Torsdag d. 6. juni kl. 19 til 22 


 Vi består af 80% vand.

(Børn op til 90 % og ældre ned til 75 %)

Vand transporterer og  indeholder budskaber  - 
De budskaber, der kommer hhv. fra dine tanker og de følelser, der er tilknyttet disse tanker - 
Disse tanker og følelser skaber de strukturer, som vandet indeni os  samt omkring os afspejler..  

Og  dine tanker samt følelser bliver derved medvirkende byggesten for din krops funktioner og dermed toneangivende for dit fysiske  helbred.. 
Hvordan får vi rent vand? Hvordan får vi et sundt indre?
Hvilken betydning har vores tanker og følelser på vores egen væske balance og sekreter samt på jordens have og kilder? Hvorfor har vi forurenet vandet og hvad er vand egentlig ? Hvordan kan vi ændre på vand?
 Hvordan kan vi få det bedre i kroppen - Netop fordi vi renser vandet ?. 


  Entre: 100,- kr. inkl. kaffe/te og kage 
  Tilmelding på tlf. 2674 2494
Ondt i kroppen - ondt i livet
 - hvordan helbrede min smerte..

(For at se udsendelsen sendt d. 16/05 2013 - på Tv Midt Vest )

Ønskes Materiale vedr vores krops budskaber og  sammenhængen ml. krop sind og ånd
klik på billedet


Hvorfor har kroppen ondt - hvorfor har jeg organer, der svigter - er der en årsag - og i så fald - hvordan kan man  vide, hvad  smerten vil gøre opmærksom på - er der steder, der ikke får lov at få et frit flow i livet . Hvad er årsagen til det - 

Er der faktisk en psykologisk årsag til smerten i kroppen - og hænger  opdragelse,  måden at tænke og føle sammen med sygdoms -og/ eller smerte symptomerne..  
Hvor holdes kærligheden tilbage - hhv. til vores omgivelser og til os selv.

Kom og hør om din krops budskaber - 
få en indsigt omkring det, som gør ondt og den dybereliggende psykologiske årsag bagved.

Der vil, for at give en dybere forståelse, blive mulighed for at opleve; en live session - hvor symptomernes bagvedliggende psykologiske profil vil blive forsøgt forklaret - på en af deltagerne  i salen, dersom en sådan  tilbyder at være med på dette.  


Dato  - Der kommer et igen senere - hold øje med kalenderen

Tid       19.00 - 22.00 

Sted:   Det Gamle Apothek, Viborg

Tilmelding og nærmere info:  Det Gamle Apothek

Amygdala - Hjernens store Drama Queen

Udsendelse vist i TV SYD  -

 En   metode til at skabe balance kan downloades ved at klikke på billedet.

Udbrændthed, depressioner, dysfunktionelle lidelser – 

Mange af de store folkesygdomme – handler om en generel ubalance i vores perception og selv accept. 

Evnen til at turde alle facetter af den, man er - uden at dømme -  Men

I stedet give sit indre accept og kærlighed – tillid, tid & kærlighed til de sider, der har brug for  vores nærvær og hjerte omsorg – til os selv og livet. 

Og derved evnen til at turde sige til og fra uden dom – møde andre uden fordømmelse eller misundelse, mindreværd, oversensitivitet eller forsvar inklusiv; at være med os selv uden at dømme, nedgøre, overgøre eller sælge os selv for billigt eller dyrt. 

 Når vi forstår at livet er os givet, med netop de udfordringer/møder , der har brug for vores  nærvær og accept – for at sider i os selv enten som os personligt eller vores familiemønster kan heles og derved komme i balance – Så mister Hjernens store drama fortæller sit tag fordi den del i os” 

Hippocampus”  - er hhv. samarbejdspartner eller makker til Amygdala – og derved den, der kan skabe bro og balance til de mørke stunder – Den del, der  kan begynde at afbalancere Amygdalas talent for Drama og i stedet  genskabe den mistede evne til at huske,  øge det nedsatte livs overskud , hjælpe til evnen for igen at kunne se  muligheder , fjerne muskulær stivhed eller nedsat muskelkraft  - generelt genoprette kommunikationen til kroppens ressourcer og vitalitet..


Engle i inkarnation - findes de ?

Vi gentager successen og laver endnu et foredrag om;Hvad betyder det at være et engle menneske.


 Vi taler tit om engle – kan engle egentlig inkarnere og hvis, hvordan ser de ud? Hvad laver de og, hvordan ved man, om de er her?

Er du måske for “sensitiv” – lever du gennem følelserne. Eller oplever du, at du kan skifte identitet konstant – og derved ikke ved, hvem du er, og hvad du egentlig kan eller gerne vil. Ønsker du, at alle skal have det godt eller forstår du ikke denne her verden.

Måske  - er disse spørgsmål nogle du kender rigtig meget til,  men ikke ved hvorfor, at du har det sådan uanset du forsøger at være velfungerende og have overskud samt kunne det alle andre kan...  
 
Er det sådan, så  kom og hør, hvad det at være en engel i inkarnation kan betyde.
Og forstå, hvordan man bedre kan takle livet på jorden.


 Entre: 100,- kr. inkl. kaffe/te og noget.Dato    21 Feb. 2013

Tid        19.00 - 22.00

Sted      Det Gamle Apothek


 Tilmelding på

 tlf. 2674 2494 eller 40882494

At Gå i Marie Magdalenes Fodspor... 

  Foredrag

Dette foredrag handler ikke så meget om; hvem var hun, men væsentlig mere om, hvad der var hendes træning. 

Er det noget, der er os givet i dag at kunne få del i - og hvad giver denne træning os mulighed for at kunne lære.. 

Hvor kom træningen fra og gennem  hvilke indsigter blev hun oplært. Hvem, var hendes mester og de, som hun gik i skole hos. 
Kan vi gen opdage og/eller  har vi også disse træninger med os
For nærmere info, for hele foredragets indhold - tryk på linket til Det Gamle Apothek


Dato   21 mar 2013

Tid       19.00 - 22.00 

Sted:   Det Gamle Apothek, Viborg

Tilmelding og nærmere info:  Det Gamle Apothek  

Tilmelding på tlf. 2674 2494 eller 4088 2494


Sjælens Alkymi
Når sjælen vil dybere ned - går mennesket i krise.Hvorledes sender vores sjæl os gennem en forvandlings proces - til øget indre vækst og dybere hjertekontakt.
Til at jeget langsomt bliver sjælens tjener og ikke længere er den, som styrer og dirigerer dine skridt og din vej.


Hvorfor har vi kriser, sorg og tider med dyb længsel, oplevelse af ensomhed og smerte over at føle os isolerede. 

Hvad skaber forvandling og indsigt og har det nogen mening, at vi går gennem misteprocesser..

Hør om:
Hvorfor det ikke blot er din egen forvandling - men din familie bagud og dine børn og fremtiden der forvandles gennem hjertets dybe miste & sorg processer.

Og medens vi går gennem disse kriser og misteprocesser, smerter og Identitets forvandlinger - hvilke transformationer ligger der så også  i dette:


Sjælens Alkymi - Den ny tids muligheder

Det at være en alkymist.  Hvad vil det egentlig sige. 

Hvad betyder det;
 at arbejde med skabende magi - hvorfor har det været en hemmeligholdt lære - Kan alle bruge det og til hvilket formål.

Er der hemmelige indvielser i det, vi  kender som værende dåben, nadveren, foreningen af mand og kvinde gennem det hellige ritual brylluppet. Hvorfor  har religioner haft deres berettigelse..  Og til hvad.. har de været brugt, set fra Sjælens synspunkt

 Hvad er livs lovene - og hvorfra stammer vi egentlig - når vi går bagom formen.

Er jorden en helt speciel planet til udvikling af et dybere hjerte center og større medfølelse.. Til øget vækst og centrering - og især til at kunne stå i sit eget lys - at mestre livet.. gennem helliggørelse af den individuelle kraft..Tid      ..................................................

Sted   Det gamle Apothek, Viborg

Tilmelding ;    Det Gamle Apothek, Viborg

Tilmelding  tlf.:  2674 2494 eller 4088 2494Et foredrag om Kymatikkens forundelige verden.

Hvorfor kan lyd virke helbredende? 
Hvorfor kan vand overføre energi? 
Har naturen en helbredende bevidsthed og hvorfor?
 Hvilken betydning har ord og talens kraft?

 Vores ord kan være opbyggende, men også nedbrydende – ligesom de følelser vi bevæger os gennem dagen med. Hvordan bruger vi den kraft i hverdagen. At forvandle vores liv er at lære vores tanker og følelser at kende. Og koderne dertil er synlige overalt.

Der vil både være en video, et dias show og en guidet indre oplevelse af, hvilken betydning det kan have for vores helbred at forstå universets byggesten – og dette set i sammenhæng med måden, vi tænker og taler – f.eks.: hvorfor vi kan tænke os syge og tænke os raske. 
Tanker kan enten være opbyggende eller nedbrydende for universets struktur. Både den, som er indeni os – og uden om os.Som Jesus sagde: det er ikke det, vi indtager, der gør os syge,
men det, der kommer ud af os.


Entre: 100,- kr. inkl. kaffe/te og noget. 

Tilmelding på tlf. 2674 2494 eller 4088 2494.Dato :  Også dette foredrag kommer på igen i det nye år

Tid      19.00  - 22.00

Sted  
 Det Gamle Apothek, Viborg  2674 2494  Lyd og kymatik, 
Viden om energi - den ny tids vej 

 ForedragVidste du, at bevidsthed er lys - 
ja det, ved du nok - 
og at  lys kan også beskrives som svingninger -
 og lyd består ligeledes af svingninger.


Så på den måde kan man sige lyd er den bevidsthed, der kan høres - ligesom de former, vi ser på - kan føles og mærkes -   er alle skabt af en bevidsthed.

Men vidste du, at dine tanker og følelser spiller en ligeså stor rolle for helbredet, som den helbredende  lyd.

Og vidste du også, at lyd  kan virke helbredende/styrkende og sågar stimulere en forandring på de mønstre, som vi kalder vores former, vores organer, celler. Sågar vores tanker og følelser.

Lyd kan derved også være nedbrydende. Nogen gange for det bedre - og nogen gange skaber det øget ubalance i vores liv.


Kort fortalt;  vil foredraget  omhandle


- Lydens helbredende kraft

-  Kymatikkens væsen

-  Ords sande budskab og          dirigent af bevidshed 

-  lær at bruge ordene udfra en dybere forståelse og bevidsthed 

- oplev  bevægelsens egen givne evne til at forandre.

Så har du lyst til at lære mere om kymatik, ordets  helbredende kraft,   mærke hvad ord og følelser kan gøre ved dit indre - og måske lære hvilke toner dit indre behøver for at finde en dybere ro..

Så vil dette kursus være et øje åbnende skatkammer Hvad er så det, jeg kalder lyd.

Først og fremmest:
Der er en stor forskel på den healende og opbyggende lyd - og den larm eller mislyd, som skaber en øget distance til ens eget indre.


Hvorfor er kroppen ofte fyldt med larm og hvad er larm ?


Der er desværre mange, der idag lever i et konstant inferno af uro og angst prægede tankeformer - eller på anden vis er drevet ind i stress tilstande udfra et tab, af den bevidsthed, der hviler i det klare sinds ro og indsigt.

Disse ubalancerede tanker og følelser skaber i sig selv disharminiske toner og lyde, der  er nedbrydende for sunde strukturer og mønstre hele vejen igennem vores celler og organers evne til at sende impulser og klare informationer - 

Og det er denne forvrængning, der langsomt misformer vores sundhedstilstand i formens verden. Da ingen form kan vedblive at være sund og stærk, dersom den konstant udsættes for forvrængning. En forvrængning der gør, at cellen til sidst ikke kan høre sin egen puls rent.Og derved mister vi en ægte kommunikation på DNA/celleplan med vores  sande bevidsthed.

Og når tabet sætter ind - opstår angsten, kampen for overlevelse, og nu bliver ubalancen blot øget - den onde cirkel opstår.Snart efter kommer et øget behov for sikkerhed, øget behov for tilbagemeldinger - 

 Og siden man ikke kan høre sin egen kommunikation med den oprindelige kilde, skal man istedet have en sikkerhed  udefra -  behøver man  nu, at andre skal reagere og gøre bestemte ting, udfra givne rammer eller ytringer på bestemte tider eller udfra givne handlinger -  for ellers så ramler ens eget korthus - 

 - og mange tror istedet; de ikke er elsket - ikke er set eller hørt - og kravene samt en øget indsats for at skabe, således; at den anden nu også reagerer  - gør; at vi kommer længere og længere væk fra vores egen indre ro, stilhed og væren i nuet.


 At lytte til vores egen oprindelige toner kommer fra

 Den væren, der er  uden angst, og i stedet hviler i tillid til vores  eget indre's evne til, at kunne kommunikere og opfatte det, som skal være..


 Så lyd, der healer


Det er toner, der opbygger og skaber stabile mønstre, hvori der ligger en bevidsthed, der kommer fra kilden og ikke fra illusionerne.

Vores celler og DNA har alle deres unikke mønstre og udsender konstant informationer via deres svingninger og interaktioner -

 -  er der for meget larm, nedbrydes den oprindelige form - 


Bier, børn og nektar -  fremtid eller en fortid - hvad vælger vi at skabe

 - ligesom vi i dag har ødelagt biernes evne til at høre deres eget kommunikations system og derved ikke kan videregive eller modtage info om blomsters placering -og derved får vi ikke bestøvet vores blomster - med katastrofale følger - fordi vi har fodret dem med illusoriske sukkerstoffer.. for at tage den nektar fra bierne vi reelt selv skulle fremstille ved at leve fra kilden og spise af det som kommer fra blomsten i os.

Men nøjagtig den samme baggrund for rovdrift, der har gjort at vi bevidstløst  fodrer bierne med sukker. Et stof, der er  et intetsigende, ikke bevidstheds fremmende  kemisk stof og uden nogen anden info end at skabe en kortvarig rus i neurotransmitterne. De transmitter, der kortvarigt får hjernen til at føle sig lyksalig - men uden  at kunne noget af værdi ud fra de informationer, der ligger i sukkerets byggestene. Istedet får vi blot en drucket og lammet hjerne, der istedet oplever en stress og derved en øget sensibilitet.

Så ja bierne er blevet til dræber bier - aggressive og stressede - hyper  sensitive hyper aktive uden at interagere og hjælpe sin stamme - og det vi hos børn oplever som damp - kommer oftest af samme årsag - vi fylder dem med stoffer, der ikke skaber  en indre evne til at høre  - vi fjerner dem fra deres kerne selv ved at fodre dem med sukker  - sukker skal her forståes på mange planer - og istedet bliver de  asociale,  utilpassede.. hypersensitive, overaktive, ude af stand til at sidde stille - stressede børn før de bliver 5-6 år er i dag ikke uset - men selve deres udtryk forbliver desværre oftest ganske uhørt... af os voksne.. 

Så når vi ikke lever i overensstemmelse med vores inderste måde; at kommunikere, leve sammen, lytte til når vi behøver at ændre kurs, hvile eller handle anderledes - så istedet bliver vi nødt til at lamme vores informanter - drucke os - eller stjæle nektar fra andre - som i sidste ende bliver vores egen fattige dom - 
Altsammen for  ikke at høre den stemme, der taler i os - og fortæller os, hvad der skal til for at vi genfinder balancen.


Så at begynde at tale ud fra den bevidsthed, der opbygger.

 - At lytte til toner, der danner stærke og guddommelige mønstre - 

- At agere ud fra de følelser, der kommer fra kilden og ikke fra begær, angst, magt eller kontrol - vores illusioner, der bygger på: at verden ikke er kærlig og velsignet - men fyldt med negativitet og  nedgørende information ( sidstnævnte skaber toner, der ikke kan høre din oprindelige skabelses tone )..


At turde,  lytte til de toner, der kan skabe overtoner og sam- spille,
 gå i  en enhed, der åbner til større rum - 

Det er der, hvor vi åbner for bevidsthedens dybder  - åbner til større rum i vores bevidsthed.


Og finder nye mønstre, at bygge vores liv på..