Alcyone - alkymi og visdom - Et akademi for alle, der gerne vil kende deres oprindelige selv. de

Vi arbejder med: 

Den "gamle" visdom, vi alle er en del af. links til interessante Downloads af bøger kan forefindes  rundt om via billederne på dette website - god fornøjelse...


Gralen og kalken - EN gammel alkymistisk viden og sammensmeltningen mellem det feminine og det maskuline i os - og hvad det kan frembringe i os selv samt bringe til vores omgivelser. Hvorledes mand og kvinde kan hjælpe hinanden i at opnå en dybere forløsning og samklang med universets hjerte. Så dette kan også blive en hjælp til, at du og din partner opnår en dybere forbindelse  - udover det at være en akymistisk forvandling - det indre hellige bryllup.


Ordenes kraft og hvad de er skabt af.


Lyd og lydens  evner til at helbrede og skabe ind i formens verden - 


Farver,  farvernes evner til at vække sider i os - og hvorledes vi alkymistisk forandrer farverne til det, der ligger i den ny tids energi - at ændre vores syn og vores aura til, at kunne se og mærke en anden verden. Eller rettere en anden dimension af verden.


Åndedrættet 
- her arbejdes både med det passive og det dynamiske åndedræt - også en dybere egenindsigt i hvor meget og hvordan du faktisk  trækker vejret - og hvad kan du bruge den indsigt til. Hvad er det egentlig du indtager, når du trækker vejret, hvordan indtager du det og især sender det ud..


Bevægelse og en dybere forståelse af rytmen i en bevægelse ( der findes de dynamiske, de rolige, de lette, og de tunge - ligesom elementerne har en rytme - har vores måde at være på også en rytme ) - en egen bevidsthed og hvad  kan det så give. Hvilken rytme er du mest og har du brug for at inddrage en anden for at få bedre balance..større kraft eller mindsket ilden..


Sansning - vi sanser alle - men udfra hvilke kriterier lader vi så disse sanser blive optaget i os. F.Eks.: Hvad ser vi og hvorledes tolker vi det sete - hvad mærker vi og hvorledes tolker og reagerer vi på det mærkede, hvad hører vi og hvorfor hører vi det, som vi hører.


Meditation - flere former, da vi alle er forskellige.


Afspænding og stress release teknikker.


Men også - da det jo hænger fuldstændig sammen med, at genoprette  og fjerne uhensigtsmæssige adfærdsmønstre:Indsigt i, at forstå;


Sygdommenes årsags sammenhænge 


 - og enkle metoder til at opløse/forløse ubalancen. 

Hvilke tanke- og handleformer, der  skaber sygdom - 

En indføring i den dybere forståelse af sammenhængen mellem dine tanker og så de spændinger, der er med til at skabe uorden i kroppens funktioner. Forståelsen af alt levendes evne til at kommunikere og til ændre sig.


Kymatik - den skabende lyds evne gennem materie til at skabe form.sandheden, bagom enhver form.


Alt i alt en bred vifte af redskaber til: 
At øge indsigt, skabe en dybere forståelse af både dig selv, dine dybeste gaver og muligheder samt en mulighed til at fjerne de blokeringer, der afholder os fra at kunne stå i vores eget lys - 


At kunne afklæde Illusionen i den til  enhver tid bagomliggende bevidshed, der ikke støtter os i at være - vil vi ved hjælp af ovenstående emner komme ind og kunne få en kontakt med.. disse illusioner,  for at forstå, møde, hele samt derved forløse årsagen til denne illusions magt.


Kort sagt;  redskaber til at bryde illusioner og jeg'ets magt til at afholde os fra vort sande sande selv. Ændre/fjerne årsagen til "sygdomme" og frigøre dine potentialer..


At blive din egen sande mester.

 - tager skridtet fra uvidenhed og fangenskab af mørkets illusioner til Awareness og eget ansvar for sin fulde frihed til at være - den, du er givet at være..


Citat fra bogen om træningen i Visdommens hal  − beskrevet i et ældgammelt skrift, der kaldes De gyldne forskrifters bog

“De víise nøler ikke i sansernes lysthaver. De víse ænser ikke illusionernes sødtungede stemmer. Søg efter ham, som skal give dig fødsel i Visdommens hal, som ligger på den anden side, hvor alle skygger er ukendte, og hvor Sandhedens Lys skinner med aldrig svindende herlighed”.

 Klik på billedet ovenover for at komme frem til bogen..

En lille kuriositet til,
 hvorfor dette hus nu er parat til at åbne sine døre

For  - intet er tilfældigt  - ej heller , at du nu  læser denne side  - 

Hvorfor dukker Pleiaderne op igen  - hvad gør, at deres visdom aktiveres endnu stærkere nu  - 


On May 20, 2012, for the first time in 26,000 years, the Sun and Moon, and the constellation responsible for our spiritual evolution and ascension, the mystic Pleiades, will align in a spectacular, full Annular Solar Eclipse and a rare solar eclipse alignment will happen between the Earth, the Sun and, our central Sun, Alcyone in the Pleiades Constellation. 

An annular solar eclipse occurs when the Moon's apparent diameter is smaller than the Sun, causing the Sun to look like an annulus (ring), blocking most of the Sun's light. An annular eclipse appears as a partial eclipse over a region thousands of kilometres wide.

The annular phase will be visible from the Chinese coast, northern Taiwan, the south of Japan, and the western part of the United States and Canada. Guangzhou, Taipei, Tokyo and Albuquerque will be on the central path. Its maximum will occur in the North Pacific, south of the Aleutian islands for 5 min and 46.3 s, and finish in the western United States.

It will be the first central eclipse of the 21st century in the continental USA, and also the first annular eclipse there since the solar eclipse of May 10, 1994 which was also the previous eclipse of this series Solar Saros 128.
“The Pyramid of the Sun outside Mexico City at Teotihuacan is said to be aligned with the Pleiades, for its west face and many of the surrounding streets were aligned directly with the setting point of the Pleiades on midnight of the night when it is at its highest point. The Pleiades was clearly revered also by the Mayans, who in the area of Chichen Itza knew that the Sun casts a snake-like shadow on the side of the north stairway of the Kukulcan pyramid during the spring equinox. Some scholars have calculated that about 60 days after this shadow’s appearance, when the sun reaches its zenith over the Pyramid at mid-day (May 20 – May 23), there is another direct alignment with the Pleiades. This Pleiades-sun alignment may have a direct connection with Quetzalcoatl, the feathered serpent that came to bring a greater wisdom to the planet.

The ancient Egyptians also singled out the Pleiades as a female goddess, probably most often recognized as Neith, the “divine mother”, or Hathor, who took on the form of a cow (who carried the seeds of life). Pyramidologists working in Egypt in the last twelve years have found pyramidal texts that suggest the Egyptians revered the Pleiades as a higher divine star system, especially Alcyone, its brightest star.”

The Pleiades are a well-known sight in the Northern Hemisphere in winter and in the Southern Hemisphere in summer, and have been known since ancient times to cultures all around the world. Early Dakota stories speak of the ancestors as being the Pleiades. The Hopis called the Pleiadians the ‘Chuhukon’, meaning those who cling together. They considered themselves direct descendents of the Pleiadians.

Navajos named the Pleiades the ‘Sparkling Suns’, the home of the ‘Black God’. The Iroquois pray to them for happiness. The Cree claim to have come to Earth from the stars in spirit form first and then became flesh and blood. Some Native Americans believed that all tribes in North America came from the Pleiades. That they were actually descendents and had been given a task by the Pleiadians to keep the Earth safe.